profesjonalne gięcie aluminium

Profesjonalne gięcie aluminium w różnych stanach utwardzenia

wieloseryjne wykrawanie detali aluminiowych

Specjalizujemy się w wielkoseryjnym wykrawaniu detali aluminiowych

certyfikat ISO

Copal posiada certyfikaty ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

certyfikaty spawalnicze

Copal posiada certyfikaty spawalnicze DIN EN ISO 3834-2 oraz DIN EN 15085-2.

gięcie rolkowe

Oferujemy gięcie rolkowe, ciągnione oraz na prasach.

POWRÓT

Certyfikat EN 1090-1


CERTYFIKAT

zgodności zakładowej kontroli produkcji
2627-CPR-1090-l.84930969.TuvRhPl.2017.001
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych - CPR) niniejszy certyfikat obowiązuje dla następującego wyrobu budowlanego:

Wyrób budowlany:

Elementy nośne oraz ich zestawy wykonane z aluminium do klasy EXC2 według EN 1090-3 :2008

Zastosowanie:

dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli

Oznakowanie CE:

ZA,3.2 do ZA.3.5 według EN 1090-1:2009+A1:2011

Zakres produkcji:

patrz na odwrocie, wyprodukowane przez lub dla

Producent:

Copal Sp. z o.o. Sikorskiego 78 64-980 Trzcianka Polska

Zakład produkcyjny: (miejsce produkcji producenta)

Copal Sp. z o.o. Sikorskiego 78 64-980 Trzcianka Polska

Potwierdzenie:

Niniejszy certyfikat potwierdza, że zastosowano wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości procesów opisane w załączniku ZA normy zharmonizowanej EN 1090-1:2009+A1:2011 zgodnie z systemem 2+ oraz, że Zakładowa Kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone w powyższej normie

Początek okresu ważności (data wystawienia):

12.09.2017

Następny audit nadzorczy:

11.09.2019

Okres ważności:

Niniejszy certyfikat zachowuje swoją ważność, dopóki nie zmienią się określone w normie zharmonizowanej metody badań i/lub wymagania zakładowej kontroli produkcji do oceny deklarowanych właściwości użytkowych oraz nie ulegną istotnej zmianie wyrób i warunki produkcyjne w zakładzie.

Uwagi:

patrz na odwrocie

Miejsce wystawienia / data:

Zabrze, 06.11.2017 L.Zadroga/0

Numer certyfikatu:

2627-CPR-1090-1.84930969.TUVRhPl. 2017.001

Zakres wytwarzania:

Projektowanie
Produkcja (cięcie - perforowanie - formowanie, spawanie, łączenie mechaniczne, ochrona antykorozyjna)

Przynależne certyfikaty spawalnicze:

1090-3.84930969.TuvRhPl.2017.001, Tuv Rheinland Polska Sp. z o.o., ważne do 27.07.2017)

Uwagi:

Jednostka Notyfikowana - 2627 TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. dokonała wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego/zakładów produkcyjnych i systemu zakładowej kontroli oraz prowadzi ciągły nadzór i ocenę zakładowej kontroli produkcji.

Postanowienia ogólne:

Obowiązują warunki normy zharmonizowanej EN 1090-1:2009 + Al: 2011, pkt. B. 4,1 do pkt. 4.4 włącznie. W szczególności nadzorowane są wymagania według normy EN 1090-1:2009 + Al: 2011, punkt B 4.3. W odniesieniu do tych wymagań Producent musi przekazywać Jednostce Notyfikowanej deklaracje producenta. Certyfikat zgodności wydano na podstawie programu certyfikacji "CPR ZKP PN-EN 1090-1 dostepnego na stronie tuv w zakładce załączniki


Pozostałe certyfikaty


Design by COPAL Sp. z o. o.
2017