Certyfikat spawania ISO 3834-2


Jednostka notyfikowana DVS ZERT GmbH działająca w imieniu GSI SLV w zakresie certyfikacji poświadcza, że przedsiębiorstwo COPAL Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 78, PL – 64-980 Trzcianka przedłożyło dowód spełnienia wymogów dot. jakości spawania materiałów metalowych wg DIN EN ISO 3834-2, które spełnia w zakresie opisanym na odwrocie

Nr. certyfikatu:

D-ZE-16083-01-00-ISO3834-2015.0062.003 Ważny do dnia: 19.03.2024 r. Pierwsza certyfikacja w 2012 r.

Zakres obowiązywania certyfikatu, zastosowania

3834

Zakres zastosowania:

• Elementy składowe dla pojazdów szynowych
• Elementy samochodowe, przemysł motoryzacyjny
• Konstrukcje aluminiowe

Procesy spawania:

131, 141 wg DIN EN ISO 4063:2011-03

Materiały podstawowe:

Grupy materiałów: 22 i 23.1 wg Raportu Technicznego DIN CEN ISO/TR 15608:2006-01

Nadzorujący proces spawania:

Wargin, Tomasz, ur. 28.12.1986 IWE (Międzynarodowy Inżynier Spawalnik)

Zastępca:

Karpowicz, Waldemar, ur. 19.04.1973, IWS (Międzynarodowy Specjalista Spawalnik)

Uwagi:

Niniejszy certyfikat nie zastępuje dowodów wymaganych w ramach ustawowych zakresów.

Strona 2 certyfikatu


Pozostałe certyfikaty


ISO 9001:2015

Specjalistyczna obróbka profili aluminiowych ...

ZOBACZ

ISO 14001:2015

Specjalistyczna obróbka profili aluminiowych ...

ZOBACZ

DIN EN 15085-2

Budowa nowych części pojazdów kolejowych ...

ZOBACZ

EN 1090-1

Dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli ...

ZOBACZ

EN 1090-3

Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych ...

ZOBACZ

CERTYFIKATY

ZOBACZ