Certyfikat EN 1090-1


CERTYFIKAT

zgodności zakładowej kontroli produkcji
2627-CPR-1090-1.PL0351.TUVRh.22.00
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych - CPR) niniejszy certyfikat obowiązuje dla następującego wyrobu budowlanego:

Wyrób budowlany:

Elementy nośne oraz ich zestawy wykonane z aluminium do klasy EXC2 według EN 1090-3:2019

Zastosowanie:

dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli

Oznakowanie CE:

ZA,3.2 do ZA.3.4 według EN 1090-1:2009+A1:2011

Producent:

Copal Sp. z o.o. Sikorskiego 78 64-980 Trzcianka Polska

Zakład produkcyjny:

ul. Sikorskiego 78, 64-980 Trzcianka

Potwierdzenie:

Niniejszy certyfikat potwierdza, że zastosowano wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości procesów opisane w załączniku ZA normy zharmonizowanej EN 1090-1:2009+A1:2011 w ramach systemu 2+ oraz, że Zakładowa Kontrola Produkcji jest oceniona jako zgodna z obowiązującymi wymaganiami.

Data pierwszego wydania:

12.09.2017

Następna inspekcja w nadzorze:

5.09.2025

Okres ważności:

Niniejszy certyfikat zachowuje wazność tak długo, jak długo norma zharmonizowana, wyrób budowlany, metody AVCP oraz warunki produkcji w zakładzie nie zostaną znacząco zmienione oraz jeśli nie zostanie zawieszony lub wycofany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji

Miejsce wystawienia / data:

Zabrze, 21.09.2022 Leszek Zadroga

Numer certyfikatu:

2627-CPR-1090-1.PL0351.TUVRh.22.00

Zakres wytwarzania:

Produkcja, Mechaniczne łączenie, Cięcie, wiercenie, formowanie, Spawanie

Uwagi:

Jednostka Notyfikowana - 2627 TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. dokonała wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i systemu zakładowej kontroli oraz prowadzi ciągły nadzór i ocenę zakładowej kontroli produkcji.

Postanowienia ogólne:

Obowiązują warunki normy zharmonizowanej EN 1090-1:2009+A1:2011, pkt. B. 4,1 do pkt. 4.4 włącznie. W szczególności nadzorowane są wymagania według normy EN 1090-1:2009+A1:2011, punkt B 4.3. W odniesieniu do tych wymagań Producent musi przekazywać Jednostce Notyfikowanej deklaracje producenta. Certyfikat zgodności wydano na podstawie warunków certyfikacji dostępnych na stronie www.tuv.pl/zalaczniki


Pozostałe certyfikaty


ISO 9001:2015

Specjalistyczna obróbka profili aluminiowych ...

ZOBACZ

ISO 14001:2015

Specjalistyczna obróbka profili aluminiowych ...

ZOBACZ

DIN EN ISO 3834-2

Elementy składowe dla pojazdów szynowych ...

ZOBACZ

DIN EN 15085-2

Budowa nowych części pojazdów kolejowych ...

ZOBACZ

EN 1090-3

Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych ...

ZOBACZ

CERTYFIKATY

ZOBACZ