Spawanie EN 1090-3


SPAWALNICZE ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI

8610-1090-2.PL0226.TUVRh.22.00 zgodnie z normą EN 1090-1:2009+A1:2011, tabela B.1 dla spawania elementów konstrukcyjnych z aluminium wg EN 1090-3:2019

Producent:

Copal Sp. z o.o., Sikorskiego 78 64-980 Trzcianka Polska

Zakład produkcyjny:

Sikorskiego 78, 64-980 Trzcianka

Specyfikacja techniczna:

EN 1090-3:2019

Klasa wykonania:

EXC2 wg EN 1090-1:2009+A1:2011

Procesy spawalnicze (numer referencyjny wg EN 4063):

141 - Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych; metodą TIG
131 - Spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego; metodą MIG

Grupa materiałowa:

22, 23 według CEN ISO/TR 15608

Odpowiedzialna koordynator ds. spawania:

PL-IWE-00831/2011

Potwierdzenie:

Potwierdza się, że spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące spawania według ustaleń przywołanej powyżej specyfikacji technicznej

Początek okresu ważności:

12.09.2017

Termin ważności:

5.09.2025

Miejsce i data wystawienia:

Zabrze, 21.09.2022 Leszek Zadroga


Pozostałe certyfikaty


ISO 9001:2015

Specjalistyczna obróbka profili aluminiowych ...

ZOBACZ

ISO 14001:2015

Specjalistyczna obróbka profili aluminiowych ...

ZOBACZ

DIN EN ISO 3834-2

Elementy składowe dla pojazdów szynowych ...

ZOBACZ

DIN EN 15085-2

Budowa nowych części pojazdów kolejowych ...

ZOBACZ

EN 1090-1

Dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli ...

ZOBACZ

CERTYFIKATY

ZOBACZ